Όλες οι δραστηριότητες μας

Η εταιρία μας ασχολείται με πολλά αντικείμενα, δείτε παρακάτω τους τομείς δράσης

Εμπορία & επεξεργασία μετάλλων

Συντήρηση & ανακατασκευή μεταχειρισμένων μηχανημάτων τροφίμων

Μενού