Γραμμή πλύσης, δόνησης – απονέρωσης και μεταφοράς σταφυλιών.

 1. Αρχική
 2. Οινοποιητικά
 3. Γραμμή πλύσης, δόνησης – απονέρωσης και μεταφοράς σταφυλιών.

Γραμμή πλύσης, δόνησης – απονέρωσης και μεταφοράς σταφυλιών.

Οι τιμές είναι χωρίς ΦΠΑ

  Γραμμή πλύσης, δόνησης – απονέρωσης και μεταφοράς σταφυλιών.        

  1. Αναβατόριο με στεγανή σκάφη, κατασκευή ανοξείδωτη aisi 304.

  Περιλαμβάνει :

  • Αναβατόριο τύπου Ζ  με πλαίσιο από συνδυασμό κοιλοδοκών, γωνίας  και ελασμάτων.
  • Πλέγμα αναβατορίου πλαστικών πλακιδίων διάτρητο με  πτερύγιο
  • Γωνιακό ηλεκτρομειωτήρα  σταθερών στροφών της ελεγχόμενο από inverter.
  • Στεγανή σκάφη διαστάσεων  με 2 θυρίδες καθαρισμού και σύστημα σταθερής υπερχείλισης
  • Δίκτυο διανομής αέρα με 5 σωλήνες κάτω από το μεταφορικό πλέγμα και φυσητήρα.
  • Δίκτυο με 2 σειρές ακροφυσίων νερού στην  έξοδο του αναβατορίου
  • Ηλεκτρολογικό πίνακα

   

  1. Δονητικός απονερωτής, κατασκευή ανοξείδωτη aisi 304.

  Περιλαμβάνει :

  • σκάφη από συνδυασμόχαλυβδοελασμάτων
  • κόσκινο απόπαράλληλους άξονες τετραγώνους
  • ζεύγος δονητικών κινητήρων
  • 4 ελαστικές εδράσεις
  • υποκείμενη σκάφη συλλογής νερού
  • 2 αερομάχαιρα συνδεδεμένα με κατάλληλο φυσητήρα
  • Ηλεκτρολογικό πίνακα

   

  1. Αναβατόριο, κατασκευή ανοξείδωτη aisi 304.

  Περιλαμβάνει :

  • Πλαίσιο από συνδυασμό χαλυβδοελασμάτων
  • Μεταφορική ταινία λευκή, κατάλληλη για τρόφιμα, πλάτους 500mm με πτερύγιο ύψους 60 mm μήκους 500 mm ανά 250 mm
  • Κίνηση μεταβλητής ταχύτητας  μέσω γωνιακού ηλεκτρομειωτήρα ελεγχόμενου από inverter.
  • Σκάφη τροφοδοσίας και  χοάνη εξόδου
  • Υδραυλική ρύθμιση ύψους
  • Πλαίσιο έδρασης  με 4 ρόδες (4 περιστρεφόμενες , οι 2 με φρένο)
  • Ηλεκτρολογικό πίνακα

   

  Σας ενδιαφέρουν

  Μενού