Προσοχή στην χρήση Κοπριάς στο Αμπέλι

Παρά το γεγονός πως η κοπριά προσφέρει πλούσια θρεπτικά συστατικά, η χρήση της στο αμπέλι θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Ειδικά όταν στο αμπέλι υπάρχουν τοποθετημένοι μεταλλικοί αμπελουργικοί πάσσαλοι.

Επειδή η κοπριά τοποθετείτε γύρω από τις θέσεις φύτευσης – φυτό, πρέπει να προσέχετε που την τοποθετείτε καθώς σε περίπτωση που έρθει σε επαφή με τον μεταλλικό αμπελουργικό πάσσαλο τον διαβρώνει σε βάθος χρόνου.

Δείτε παρακάτω την σχετική φωτογραφία:

Στο σημείο που είναι ο κόκκινος κύκλος υπάρχει  κίνδυνος επαφής της κοπριάς με τον πάσσαλο!

Η πρόληψη αυτού του προβλήματος είναι:

  1. ο πάσσαλος να είναι βαμμένος με λαδομπογιά στο κάτω μέρος που πακτώνετε κάτω στην γη (+-10cm πάνω και κάτω από το έδαφος) (δείτε παρακάτω την σχετική εικόνα)
  2. η κοπριά να έχει κάποια απόσταση ασφαλείας περίπου 30cm από το πάσσαλο.

 

Πηγή: vinegrek.comLIKE us on FACEBOOK

Μενού