Πλεονεκτήματα που προσφέρει στο οινοποιείο η χρήση ανατρεπόμενης παλέττας

Τα πλεονεκτήματα που προσφέρει στο οινοποιείο η χρήσης ανατρεπόμενης παλέττας είναι:

Μέγιστη εκμετάλλευση χώρου στο οινοποιείο (εώς και 25% εξοικονόμηση χώρου).

Εξοικονόμηση εργατοωρών για την αποθήκευση των φιαλών.

Αποφυγή πάγκων συσσώρευσης, από φιάλες σε όρθια θέση μετά την διαδικασία πωματισμού.

Δημιουργία επισκέψιμων χώρων στις κάβες των οινοποιείων.

Μηδαμινό κόστος συντήρησης.

Εξαιρετική σχέση ποιότητας τιμής.

Επιτρέπουν την εύκολη αρχειοθέτηση των φιαλών οίνου ανά ποικιλία.

Προστατευούν τις φίαλες από τυχόν θραύσεις.

Με την χρήση των ανατρεπόμενων παλεττών, επιτρέπεται στον φελλό να διασφαλίσει την επιθυμητή στεγανότητα και να αποδώσει στο μέγιστο τις ιδιότητές του με συνέπεια να ελαχιστοποιούνται οι διαρροές που οδηγούν στην υποβάθμισή της ποιότητας του κρασιού.

Like us on FACEBOOK

Μενού