Στα 91,5 € / στρέμμα το τεκμαρτό εισόδημα για τα αμπέλια με οινοποιήσιμες ποικιλίες

Εξεδόθη με το ΦΕΚ 3494/Β/18.9.2019 η υπ’ αρ. 4404/11.9.2019 υπουργική απόφαση από το ΥΠΑΑΤ, η οποία καθορίζει το τεκμαρτό εισόδημα από γεωργικές δραστηριότητες στις οποίες εμπεριέχεται και η αμπελοκαλλιέργεια οινοσταφύλων. Με βάση τον πίνακα που παρατίθεται στην απόφαση ορίζεται ως τεκμαρτό γεωργικό εισόδημα για το αμπέλι VQPRD (προφανώς ΠΟΠ) τα 912,4 € / ha και για το κοινό αμπέλι οινοποιίας τα 995 € / ha.

Παράλληλα στην απόφαση καθορίζεται ότι για να εκπληρωθεί ο όρος του «Ενεργού αγρότη» απαιτείται ο αγρότης να λαμβάνει ύψος άμεσων ενισχύσεων που θα ανέρχεται τουλάχιστον στο 5% των συνολικών (δηλούμενων) εσόδων του και το ύψος των άμεσων ενισχύσεων να υπερβαίνει τις 5.000 € για το προηγούμενο οικονομικό έτος.

Για την απόφαση πατήστε ΕΔΩ

ΠΗΓΗ

visit vinegrek.gr VINEGREK visit vinegrek.gr VINEGREK

LIKE us on FACEBOOK

Μενού